COVID-19

Uiteraard is de kans op besmetting ook bij de Aero Club Salland aanwezig en daarom wij als club afsrpaken gemaakt om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Uiteraard zijn de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid altijd leidend. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Algemene richtlijnen

Het algemene doel is het minimaliseren van de kans op een coronavirusbesmetting. Dit houdt in:

 • kom alleen als jij of je gezinsleden geen COVID-19-ziektebeelden hebben of hebben gehad in de laatste twee weken
 • alleen leden en hun gezinsleden hebben toegang tot de vereniging
 • minimaal anderhalve meter afstand houden tot anderen
 • veelvuldig handen wassen met zeep én desinfecteren met een desinfectant
 • contact met het gezicht vermijden
 • niesen en hoesten in de elleboog
 • geen handen schudden
 • thuis blijven als jij of een gezinsgenoot zich ziek voelt 
 • sociale controle in goede harmonie

Richtlijnen met betrekking tot het gebruik van ruimtes

 • kantine: 30 personen
 • bestuurskamer: 2 personen
 • instructielokaal: 4 personen
 • vliegtuigwerkplaats: 4 personen
 • Bas-tion: 4 personen
 • hangar: 5 personen
 • toiletruimtes: 2 personen
 • lichtbus (boven): 1 personen
 • lichtbus (achter): 2 personen

Richtlijnen met betrekking tot het vliegbedrijf

 • inschrijven is verplicht (voor leden)
 • aanwezigheid op de briefing is verplicht (voor leden)
 • uit- en inpakken met maximaal 5 personen
 • gelijke taken moeten voor langere tijd door dezelfde personen worden uitgevoerd
 • bij twee personen in een tweezitter moet de ventilatie voorin gesloten blijven
 • kisten mogen met golfkar in de startrij getrokken worden
 • clubvliegtuigen moet na landing kortstondig gelucht worden
 • na de landing moeten stuurorganen en de contactoppervlakten gewassen worden met water en zeep
 • bij montage staat er één persoon aan de vleugeltip, ook bij zware vleugels
 • bij regen moet er geschuild worden in auto’s

Corona-coördinatoren

De corona-coördinator let op correcte opvolging van alle coronarichtlijnen. In bijzondere gevallen bij overtredingen van deze richtlijnen kan de corona-coördinator leden wegsturen. De dagelijkse DDI is tevens corona-coördinator. Eén van de leden is aangesteld als hoofd corona-coördinator en is daarmee verantwoordelijk voor correcte communicatie over het coronabeleid en is bevoegd tot het nemen van extra maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.