Veiligheidsmelding

Om de veiligheidsaspecten te borgen binnen de Aero Club Salland beschikt de ACS over een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het systeem is ontworpen om voortdurend op een gestructureerde manier verbeteringen op het gebied van veiligheid door te voeren. De vereniging heeft hiertoe een veiligheidsmanagementteam aangesteld die het VMS implementeert en onderhoudt.

Belangrijk onderdeel van het VMS is het melden van incidenten en verbeteringen rond/over het vliegbedrijf van de ACS. Op deze pagina kan je, als niet-lid van de ACS, veiligheidsmeldingen doen over alles dat gerelateerd is aan het vliegen bij de ACS. Deze meldingen worden door het VMS-team geanalyseerd en mogelijk voorzien van aanbevelingen. Analyse en aanbevelingen worden altijd binnen afzienbare tijd teruggekoppeld naar betrokkenen en leden van de Aero Club Salland.

Meldingen die specifiek over de ACS gaan blijven binnen het VMS van de ACS. Meldingen die landelijk impact kunnen hebben worden mogelijk doorgezet naar de OVV, IL&T en de KNVvL.

De meldingen worden geannonimiseerd, hetgeen wil zeggen dat de melder en de betrokkenen alleen bekend zijn bij het VMS-team. Voor het onderzoek kan alleen het VMS-team contact met je opnemen om het voorval te bespreken.